Geschiedenis

Toneelvereniging Setovera is opgericht op 17 maart 1978.

Het idee tot een oprichting is o­ntstaan op een feestavond van de oud-prinsen van carnavalsvereniging “Dun Ezelskop”.Enkele personen uit dat gezelschap polsten links en rechts wat mensen. Dat groepje mensen trad op tijdens een zittingsavond van “Dun Ezelskop”.Bij dit optreden werd het Serumse lied “De Gats”gezongen en uitgebeeld.

Uiteindelijk werden in een artikel in het Klokske belangstellenden opgeroepen om op 17 maart 1978 een informatiebijeenkomst bij te wonen in café Donkey Shed. Op deze avond werden 20 mensen lid en deze dag werd bestempeld als de oprichtingsdatum van o­nze vereniging.Een maand later werd de eerste ledenvergadering gehouden waarin een voorlopig bestuur werd gekozen waarvan Piet Scheepers de tijdelijke voorzitter werd.Op deze avond werd ook kennis gemaakt met Pierre Driessen uit Tegelen, die uiteindelijk ook de nieuwe regisseur werd en dit 25 jaar zou blijven.Ook werd nagedacht over een naam voor de toneelvereniging. Uit de vele suggesties werd uiteindelijk gekozen voor Setovera, een afkorting van Sevenumse toneelvereniging voor amateurs.

Op de ledenvergadering van 1 november 1978 werd het definitieve bestuur gekozen:Grad Arts voorzitter, Anny Hermans secretaresse, Bien Poeth penningmeester, Frans Keijsers vice-voorzitter en Ans Gommans.

Inmiddels was men o­nder regie van Pierre volop bezig met de repetities van het eerste avondvullende toneelstuk. 27 januari 1979 was een belangrijke datum. Op deze zaterdag werd het blijspel “Polly Perkins”voor het voetlicht gebracht in de oude Wingert.Een volle zaal gaf duidelijk te kennen geweldig genoten te hebben van het spel, en alle leden waren zeer gemotiveerd om in het vervolg jaarlijks vele mensen te laten genieten van hun hobby.

Tot op de dag van vandaag wordt jaarlijks een avondvullend stuk gespeeld, niet èèn avond maar inmiddels vijf avonden volle zaal. Er word opgetreden tijdens zittingsavonden van “Dun ezelskop”, het carnaval in Sevenheym, er worden eenakters opgevoerd, toneelcursussen gevolgd, typetjes gespeeld, kortom Setovera blaakt van gezondheid. Hoogtepunten uit de afgelopen jaren waren toch wel de opvoeringen t.g.v. het 20 jarig bestaan in 1998 “De Verstoteling” geschreven naar het boek van Herman Maas, de opvoeringen in 2003 bij het 25 jarig jubileum “De Braemhoeve” en de opvoeringen t.g.v het 30 jarig jubileum “Kleine Mensen, Grote Helden”. Alle drie de voorstellingen werden op lokatie gespeeld, in 1998 in de tuinbouwlood 6 uitverkochte avonden, in 2003 7 uitverkochte avonden en in 2008 8 uitverkochte avonden in manege “Dun Umswing”. “De Braemhoeve” was ook de laatste voorstelling o­nder regie van Pierre Driessen. In 2004 begon Frans van de Pas met regisseren. Het laatste stuk o­nder regie van Frans van de Pas was in 2008 “Kleine Mensen, Grote Helden”. In 2009 regiseert Pierre Driessen nog eenmaal Setovera, want hij kan o­ns toch niet in de steek laten. In 2010 neemt Karin Buwalda het regiestokje over.

In januari 2010 werd officieel gestart met een jeugdafdeling Setokids genaamd. er werd begonnen met een groep voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Onder leiding van Mieke Verhaegh en Sylvia Driessen werd in mei de eerste voorstelling op de planken gebracht. Dit was zo´n succes zodat al in 2011 besloten werd om een 2e groep te beginnen voor jongeren van 12 tot 16 jaar. deze kwam onder leiding te staan van Anniek Verheijen en Miek Raedts.

Momenteel bestaat de volwassen tak van vereniging uit 26 leden waarvan 12 spelende dames en 7 spelende heren. De overige leden vormen de commissie decor, geluid en grime. Pierre Driessen is erelid.

In memoriam Hay Wanten; Piet Scheepers en Grad Arts. Het bestuur en de leden willen met respect Hay Wanten en Piet Scheepers en Gard Arts gedenken. Hay en Piet en Grad  die alledrie voorzitter waren hebben veel voor o­nze vereniging betekend. Helaas zijn zij veel te vroeg van o­ns heengegaan.

Voorzitters van Setovera
Piet Scheepers v.a. 17 maart 1978 tot november 1978
Grad Arts 1978 tot januari 1984
Hay Wanten 1984 tot januari 1990
Hans Vorstermans 1990 tot januari 1999
Truus Lenssen 1999 tot januari 2009
Marcel Camps 2009 tot januari 2015
Louk Severens 2015 tot december 2015

Layla Camps-Adriaanssen 2019 tot heden

 

Sevenum September 2016